Phone: (212) 360-7266 or (212) 289-2944
1763 2nd Ave. SW Corner of 92nd St. New York, NY 10128


Winnetka Stitchery # 466

$75.00

Winnetka Stitchery # 466

Serenity Prayer

13 mesh

9 x 11

Handpainted Needlepoint Canvas

Threads Sold Separately